DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Cyberattacks using the image of Polish Post Office. 24 fake domains were registered in just 10 days.

W tym miesi?cu wizerunek Poczty Polskiej jest w kr?gu zainteresowa? oszust internetowych. Tylko od 20 kwietnia tego roku zarejestrowano co najmniej 24 fa?szywe domeny podszywaj?ce si? pod prawdziwy adres Poczty Polskiej. Przypomnijmy, ?e poprawny adres to www.poczta-polska.pl. Na numery telefonów rozsy?ane s? wiadomo?ci o podobnej tre?ci: Witaj [Imi?], Twoja przesylka zosta?a skierowana do obowi?zkowej dezynfekcji.

CONTACT US