DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

How bargain purchases can cause you to lose money from your account

Chciwy dwa razy traci – cho? to przys?owie znane jest wielu internautom, to rzadko kto odnosi je do siebie. Niestety wykorzystuj? to przest?pcy, ktzy dzi?ki prostym sztuczkom potrafi? namówi? ludzi do oddania dost?pu do ich konta w banku. Na naszym krajowym rynku (cyber)przest?pców pojawi?a si? nowa grupa oraz nowy scenariusz okradania.

CONTACT US