DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Polish Financial Ombudsman warns against a new type of fraud

Metoda ?na pracodawc?” polega na wy?udzeniu danych logowania do mobilnych kana? dost?pu do bankowo?ci internetowej, pod pretekstem atrakcyjnej oferty pracy. Dlatego Rzecznik Finansowy ostrzega: nigdy, nikomu i pod ?adnym pozorem nie podawaj swoich danych logowania do konta bankowego. Blisko 40 tysi?cy z?otych straci? klient Rzecznika Finansowego w wyniku przest?pstwa metod? ?na pracodawc?”.

CONTACT US