NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Social Engineering (materiał w języku angielskim)

Social Engineering | KnowBe4

A classic example is the tech support scam, and it comes in many varieties and levels of sophistication. Over the past few years online service providers have been proactively messaging customers when they detect unusual activity on their users’ accounts. Not surprisingly, the bad guys have used this trend to their advantage.

Kontakt