NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

W KNF rusza specjalny zespół, który pomoże instytucjom finansowym przeciwstawić się cyberprzestępcom

W Polsce do walki z cyberprzestępcami wystawiono trzy Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT – Computer Security Incident Response Team). CSIRT NASK zajmuje się rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem zagrożeń godzących w bezpieczeństwo całego państwa. CSIRT GOV podległy szefowi ABW stoi na straży bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej, a CSIRT MON pilnuje obszarów podległych resortowi obrony.

Kontakt