NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Nowe złośliwe oprogramowanie BlackRock na Androida atakuje setki aplikacji

New Android BlackRock malware targets hundreds of apps

Security experts from ThreatFabric have discovered a new Android banking trojan dubbed BlackRock that steals credentials and credit card data from a list of 337 apps. The BlackRock malware borrows the code from the Xerxes banking malware, which is a strain of the popular LokiBot Android trojan.

Kontakt