NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Microsoft: Niektóre ataki ransomware trwają mniej niż 45 minut

Microsoft: Some ransomware attacks take less than 45 minutes | ZDNet

For many years, the Microsoft Security Intelligence Report has been the gold standard in terms of providing a yearly overview of all the major events and trends in the cyber-security and threat intelligence landscape.

Kontakt