NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Jakie są obowiązki dostawców usług cyfrowych?

Cyberbezpieczeństwo systemów IT dotyka dziś niemal wszystkich przedsiębiorców. Czasami jednak kwestie cyberbezpieczeństwa wykraczają poza kwestie techniczne i są związane z obowiązkami wynikającymi z prawa. Wówczas niedochowanie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych problemów finansowych i wizerunkowych firmy. Postęp technologiczny przyczynia się do powstawania nowych zagrożeń, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Kontakt