NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią wykorzystującą wizerunek InPost

Uwaga! Ostrzegamy przed nową kampanią wykorzystującą wizerunek InPost i wyłudzającą dane logowania do bankowości elektronicznej. Cyberprzestępcy przygotowali scenariusz wykorzystujący rzekomą dopłatę do przesyłki w wysokości 0,50PLN.

Kontakt