NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Rozwiązanie Saldeo SMART


Rozwiązanie SaldeoSMART jest narzędziem upraszczającym pracę z fakturami (oraz innymi dokumentami) a także komunikację pomiędzy stronami zaangażowanymi w daną operację biznesową. Faktury generowane w SaldeoSMART oraz inne dokumenty są przekazywane innym użytkownikom w ramach jednej organizacji lub innych podmiotów. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wygenerowanie w systemie przez użytkownika (nadawcę) powiadomienia o udostępnieniu dokumentu dla odbiorcy (lub grupy odbiorców). Odbiorca może pobrać dokument klikając na link zawarty w powiadomieniu.

Chcąc zapewnić swoim klientom oraz ich kontrahentom najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz mając na uwadze zagrożenia związane z komunikacją w formie email (o zagrożeniach przeczytasz tutaj) producent SaldeoSMART zdecydował się na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – eZNACZKA, który jest dodatkową warstwą bezpieczeństwa dla komunikatów generowanych przez użytkowników SaldeoSMART i wysyłanych w formie email.

Każdy email wygenerowany w systemie (niezależnie od tego kto go wygenerował) i trafiający do użytkownika SaldeoSMART będzie oznaczony eZNACZKIEM w dwóch miejscach: (1) w temacie wiadomości, oraz (2) w treści wiadomości email. Pozwoli to użytkownikowi na identyfikację emaila jako pochodzącego z systemu SaldeoSMART. Identyfikacja pochodzenia wiadomości email będzie dla użytkownika łatwiejsze z tego powodu, iż eZNACZEK jakim oznaczona będzie ta wiadomość będzie wymyślony i ustanowiony w systemie przez samego użytkownika. Łatwiej jest nam przecież weryfikować coś co wymyśliliśmy samodzielnie.
eZNACZEK to spersonalizowany przez Ciebie bezpieczny znacznik jaki będzie towarzyszyć otrzymywanym przez Ciebie wiadomościom email generowanym przez system SaldeoSMART.

Czym jest eZNACZEK i jak go stosować wyjaśnia poniższy FAQ

Co to jest eZnaczek?

A: eZNACZEK jest dodatkową funkcjonalnością wprowadzoną do oprogramowania SaldeoSMART we współpracy z ACME LABS Sp. z o.o., podmiotem zajmującym się rozwojem innowacyjnych form zabezpieczeń komunikacji w formie elektronicznej. Celem implementacji eZNACZKA jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji. eZNACZEK będzie się pojawiał we wszystkich emailach wygenerowanych w systemie SaldeoSMART jakie będziesz otrzymywać i które będą dotyczyć faktur oraz innych dokumentów. Dzięki temu będziesz w mniejszym stopniu narażony/a na zagrożenia związane z komunikacją poprzez email. Dzięki eZNACZKOWI będziesz rozpoznawać te emaile jako pochodzące z systemu SaldeoSMART. eZNACZEK chroniony jest przez prawo patentowe w Polsce oraz za granicą na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Z jakimi zagrożeniami związanymi z komunikacją w formie email pozwala walczyć eZNACZEK?

A: O zagrożeniach przeczytasz tutaj.

Z czego składa się eZNACZEK?

A: eZNACZEK jest ciągiem liter i/lub cyfr i/lub znaków specjalnych jaki zostanie zdefiniowany w systemie przez Ciebie lub przez administratora konta klienta w ramach którego korzystasz z systemu SaldeoSMART.

Jak ustanowić eZNACZEK w systemie SaldeoSMART?


eZNACZEK można ustanowić na dwóch poziomach – (1) użytkownika SaldeoSMART, oraz (2) administratora konta klienta, w ramach którego z systemu korzysta użytkownik. W pierwszym przypadku każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego ustanowienia indywidualnego eZNACZKA poprzez edycję pola “Ustawienia indywidualnego eZNACZKA” w ustawieniach użytkownika. Tak ustanowiony eZNACZEK będzie elementem wiadomości email jakie będą wygenerowane w systemie SaldeoSMART i których odbiorcą ma być użytkownik. Dzięki temu użytkownik będzie miał świadomość pochodzenia wiadomości email oraz faktu, iż jest jej adresatem.
eZNACZEK będzie mógł być także ustanowiony przez administratora konta klienta w systemie SaldeoSMART. W tym celu należy edytować pole “Ustawienia eZNACZKA” w ustawieniach konta. eZNACZEK ustanowiony w ten sposób będzie się pojawiał we wszystkich emailach, których adresatem będą wszyscy użytkownicy systemu pracujący w ramach danego konta klienta. Stąd też obowiązkiem administratora jest poinformowanie użytkowników o ustanowieniu eZNACZKA i jego formie.
W przypadku gdy eZNACZEK został ustanowiony na koncie klienta a użytkownik nie posiada ustanowionego znacznika indywidualnego to wiadomości email, których adresatem jest użytkownik będą zawierać eZNACZEK taki jaki został ustanowiony na koncie klienta.
W przypadku gdy eZNACZEK został ustanowiony na koncie klienta a użytkownik posiada ustanowiony indywidualny znacznik to wiadomości email, których adresatem jest użytkownik będą zawierać eZNACZEK taki jaki został ustanowiony przez użytkownika.

Q: Gdzie w emailu znajdę eZNACZEK?

A: eZNACZEK znajdziesz w dwóch miejscach – w polu “Temat” wiadomości email oraz w jej treści. Ciąg znaków z jakich składa się eZNACZEK musi być identyczny w obu miejscach.

Konto klienta posiada ustanowiony eZNACZEK. Jak mam ustanowić swój indywidualny, spersonalizowany eZNACZEK?

Swój indywidualny eZNACZEK można ustanowić edytując pole “Ustawienie indywidualnego eZNACZKA” w swoich ustawieniach użytkownika w systemie SaldeoSMART.

Posiadam ustanowiony indywidualny eZNACZEK ale wiadomość wygenerowana w systemie przeznaczona jest dla grupy użytkowników w tym także dla mnie. Czy wiadomość będzie zawierać eZNACZEK?

Wiadomość będzie zawierać eZNACZEK ustawiony przez administratora konta, który jest używany w sytuacji, gdy wiadomość z systemu jest kierowana do grupy użytkowników.

Kontakt