NOTA PRAWNA: Rozwiązania prezentowane na niniejszej stronie stanowią własność ACME LABS Sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej w Polsce oraz za granicą, na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Rozwiązanie Saldeo SMART


Rozwiązanie SaldeoSMART jest narzędziem upraszczającym pracę z fakturami (oraz innymi dokumentami) a także komunikację pomiędzy stronami zaangażowanymi w daną operację biznesową. Faktury generowane w SaldeoSMART oraz inne dokumenty są przekazywane innym użytkownikom w ramach jednej organizacji lub innych podmiotów. Przekazanie dokumentu odbywa się poprzez wygenerowanie w systemie przez użytkownika (nadawcę) powiadomienia o udostępnieniu dokumentu dla odbiorcy (lub grupy odbiorców). Odbiorca może pobrać dokument klikając na link zawarty w powiadomieniu.

Chcąc zapewnić swoim klientom oraz ich kontrahentom najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz mając na uwadze zagrożenia związane z komunikacją w formie email (o zagrożeniach przeczytasz tutaj) producent SaldeoSMART zdecydował się na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – eZNACZKA, który jest dodatkową warstwą bezpieczeństwa dla komunikatów generowanych przez użytkowników SaldeoSMART i wysyłanych w formie email.

Każdy email wygenerowany w systemie (niezależnie od tego kto go wygenerował) i trafiający do użytkownika SaldeoSMART będzie oznaczony eZNACZKIEM w temacie wiadomości email. Pozwoli to użytkownikowi na identyfikację emaila jako pochodzącego z systemu SaldeoSMART. Identyfikacja pochodzenia wiadomości email będzie dla użytkownika łatwiejsze z tego powodu, iż eZNACZEK jakim oznaczona będzie ta wiadomość będzie wymyślony i ustanowiony w systemie przez administratora konta. eZNACZEK to bezpieczny znacznik jaki będzie towarzyszyć otrzymywanym przez Ciebie wiadomościom email generowanym przez system SaldeoSMART.

Czym jest eZNACZEK i jak go stosować wyjaśnia poniższa lista FAQ

Q: Co to jest eZnaczek?

A: eZNACZEK jest dodatkową funkcjonalnością wprowadzoną do oprogramowania SaldeoSMART we współpracy z ACME LABS Sp. z o.o., podmiotem zajmującym się rozwojem innowacyjnych form zabezpieczeń komunikacji w formie elektronicznej. Celem implementacji eZNACZKA jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji. eZNACZEK będzie się pojawiał w emailach wygenerowanych w systemie SaldeoSMART jakie będziesz otrzymywać. Dzięki temu będziesz w mniejszym stopniu narażony/a na zagrożenia związane z komunikacją poprzez email. Dzięki eZNACZKOWI będziesz rozpoznawać te emaile jako pochodzące z systemu SaldeoSMART. eZNACZEK chroniony jest przez prawo patentowe w Polsce oraz za granicą na gruncie praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Q: Z jakimi zagrożeniami związanymi z komunikacją w formie email pozwala walczyć eZNACZEK?

A: O zagrożeniach przeczytasz tutaj.

Q: Z czego składa się eZNACZEK?

A: eZNACZEK jest ciągiem liter i/lub cyfr i/lub znaków specjalnych jaki zostanie zdefiniowany w systemie przez administratora konta Biura rachunkowego/Firmy lub konta klienta Biura rachunkowego w ramach którego korzystasz z systemu SaldeoSMART.

Q: Jak ustanowić eZNACZEK w systemie SaldeoSMART?

eZNACZEK można ustanowić na poziomie konta administratora Biura rachunkowego/Firmy oraz konta Klienta Biura rachunkowego. Pierwszy eZNACZEK będzie wygenerowany automatycznie, a następnie administrator konta będzie mógł dokonać jego zmiany. eZNACZEK ustanowiony w ten sposób będzie pojawiać się w wiadomościach email, których adresatem będą wszyscy użytkownicy systemu pracujący w ramach danego konta. Administrator będzie zobowiązany poinformować użytkowników o ustanowieniu oraz zmianach eZNACZKA.

Q: Gdzie w emailu znajdę eZNACZEK?

A: eZNACZEK znajdziesz w polu “Temat” wiadomości email.

Q: Jak działa eZNACZEK?

A: Biuro rachunkowe ustawiając eZNACZEK na swoim koncie administratora, otrzymując wiadomości od użytkowników swojego biura, w temacie wiadomości będzie widzieć ustawiony eZNACZEK.

Biuro rachunkowe otrzymując wiadomość od klientów biura (którzy posiadają konto SaldeoSMART), również będzie widzieć eZNACZEK, ustawiony na swoim koncie administratora.

Klient biura rachunkowego (który posiada konto SaldeoSMART) otrzymując  wiadomość email od swoich pracowników w systemie, będzie widzieć w temacie wiadomości  eZNACZEK,ustawiony na koncie Klienta.

Klient biura rachunkowego, otrzymując wiadomość od Biura rachunkowego, również będzie widzieć eZNACZEK ustawiony na swoim koncie klienta.

Firma ustawiając eZNACZEK na swoim koncie administratora, otrzymując wiadomości w systemie od użytkowników, w temacie wiadomości będzie widzieć eZNACZEK ustanowiony na swoim koncie administratora.

Q: Wiadomość wygenerowana w systemie przeznaczona jest dla grupy użytkowników, w tym także dla mnie. Czy wiadomość będzie zawierać eZNACZEK?

A: Wiadomość będzie zawierać eZNACZEK ustawiony przez administratora konta także wtedy gdy wiadomość jest kierowana do grupy użytkowników.

Q: Czy stosowanie eZNACZKA jest obowiązkowe dla użytkowników SaldeoSMART?

A: eZNACZEK jest dodatkową funkcjonalnością udostępnioną użytkownikom systemu SaldeoSMART, jednakże biorąc pod uwagę zagrożenia, z jakimi eZNACZEK pomaga walczyć, korzystanie z jego funkcjonalności jest w interesie każdego z użytkowników SaldeoSMART. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o niekorzystaniu z rozwiązania, należy jedynie usunąć ciąg znaków/ liczb/ znaków specjalnych z pola bezpiecznego znacznika. Nie będzie się on wtedy pojawiał w polu eZNACZKA.

Q: Nie będę korzystać z eZNACZKA na koncie klienta. Czy coś się stanie?

A: Będziesz mógł/mogła korzystać z rozwiązań oferowanych przez SaldeoSMART, jednakże brak eZNACZKA nie będzie dawał Ci dodatkowej ochrony przed zagrożeniami związanymi z komunikacją elektroniczną.

Q: Co mam zrobić, jeśli eZNACZEK zamieszczony w temacie wiadomości różni się od eZNACZKA ustawionego na koncie administratora?

A: Nie klikaj w link znajdujący się w wiadomości. Nie pobieraj ani nie uruchamiaj załączników, które mogą być dołączone do wiadomości. Takie zdarzenie należy zgłosić do administratorem konta oraz SaldeoSMART.

Q: Czy eZNACZEK można zmienić?

A: System SaldeoSMART nie wymusza zmiany eZNACZKA, jednakże sugerujemy jego okresową zmianę, którą można dokonać odpowiednio w ustawieniach konta administratora dla eZNACZKA przypisanego do konta klienta, oraz w ustawieniach konta administratora Biura rachunkowego/ Firmy.

Q: Ile kosztuje korzystanie z funkcjonalności eZNACZKA

A: eZNACZEK jest innowacyjną funkcjonalnością udostępnioną przez producenta SaldeoSMART wszystkim użytkownikom w celu zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Q: Podoba mi się funkcjonalność eZNACZKA. Chcę wprowadzić to rozwiązanie w mojej firmie.

A: Skontaktuj się z ACME LABS Sp. z o.o. korzystając z formularza znajdującego się na stronie www.acme-labs.it w zakładce “Kontakt”.

O eZNACZKU przeczytasz także na stronach SaldeoSMART.

Kontakt