DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Polish Police broke the frauster group that used BLIK

Za licznymi oszustwami „na BLIKa” sta?a jedna grupa przest?pc, któr? mia? kierowa? 34-latek zatrzymany w ubieg?ym tygodniu. Ju? wcze?niej zatrzymano sze?ciu jego kompanów, a podliczanie liczby pokrzywdzonych ci?gle trwa. O oszustwach „na BLIKa” pisali?my od zesz?ego roku. Polegaj? one na tym, ?e przest?pca w?amuje si? na konto na Facebooku, a nast?pnie prosi znajomych ofiary o wys?anie kodów BLIK i innych danych.

CONTACT US