DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Netwire in fake emails from PKO Bank

Netwire w fa?szywych mailach od PKO W pi?tek rano dostali?my wiadomo?? od naszych partner w walce z sieciowym z?em, serwisu Legalniewsieci.pl. Na ich firmow? skrzynk? mailow? trafi?a dziwna wiadomo??, co do której wydawa?o si?, i? pochodzi od PKO BP. Zawiera?a za??cznik w formacie .xls – co w dzisiejszych czasach wydaje si? mocno podejrzane.

CONTACT US