DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Polish Financial Ombudsman: more and more complaints about unauthorized transactions

Rzecznik Finansowy otrzymuje coraz wi?cej wniosk o interwencj? w sprawach nieautoryzowanych transakcji. Obawia si?, ?e je?eli banki nie zmieni? swojego podej?cia do rozpatrywania reklamacji w tym zakresie, tylko w 2020 r. liczba wniosków o interwencj? dobije do 1000.

CONTACT US