DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Cerberus - malware for hire

Istnieje wiele popularnych i niebezpiecznych ?wirus” na urz?dzenia z systemem Android. Mo?na powiedzie?, ?e kilka lat temu zacz??a si? prawdziwa rewolucja, kiedy to swoj? poczt?, swój bank oraz inne prywatne dane ludzie przenie?li na smartfony. Powsta?y takie zagro?enia jak trojany Anubis, Agent Smith, Red Alert 2.0, GM bot czy Exobot.

CONTACT US