DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Beware of the large malware campaign under the Allegro Loans slogan

Czasem po stanie naszej skrzynki mo?emy szybko oceni? skal? kampanii przest?pc – je?li w ci?gu kwadransa dociera do nas kilkana?cie raportów o z?o?liwych wiadomo?ciach, to wiemy, ?e warto o tym napisa?, by uratowa? kilka potencjalnych ofiar. Do polskich skrzynek pocztowych nap?yn??a dzisiaj rano spora fala z?o?liwych wiadomo?ci podszywaj?cych si? pod serwis Allegro i informuj?cych o rzekomym wniosku kredytowym.

CONTACT US