DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

A message from the Police with the "bonus" attached

Biuro do Walki z Cyberprzest?pczo?ci? KGP ostrzega przed wiadomo?ciami przesy?anymi drog? elektroniczn? przez cyberprzest?pc informuj?cymi o wezwaniu na Policj?. Pobranie i otworzenie za??cznika mo?e zainfekowa? komputer z?o?liwym oprogramowaniem, co skutkuje kradzie?? danych osobowych lub ca?kowitym zablokowaniem komputera, za odblokowanie którego przest?pcy ??daj? okupu.

CONTACT US