DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Technology and the pandemic are increasing the scale of online fraud

Cyfrowe technologie coraz cz??ciej staj? si? narz?dziem w przeprowadzaniu wyrafinowanych atak na instytucje i osoby prywatne. Pandemia i lockdown jeszcze bardziej je nasili?y. Wiele firm ci?gle jest s?abo przygotowanych i nie jest w stanie si? chroni? przed cyberatakami.

CONTACT US