DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

SIM-swap-fraud causes loss of PLN 200,000. Why do banks and telecoms still allow such incidents?

Oszustwo obna?a dziur? w systemie. Zg?osi? si? do nas prawnik, kty walczy o odzyskanie 200.000 z? dla swojego klienta, któremu kto? ?sklonowa?” kart? SIM i wyprowadzi? pieni?dze z konta. Oszustwo jest znane i ju? na ?Subiektywnie o finansach” opisane, ale z odzyskaniem pieni?dzy ?atwo nie jest. A z?odzieje wci?? wykorzystuj? ?atwowierno?? telekomów i ich brak komunikacji z bankami.

CONTACT US