DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Santander wprowadza „aktywne linki” w SMS-ach i mailach. Eksperci: to powa?ny b??d

11 stycznia 2021 roku Santander Bank Polska poinformowa? o wprowadzeniu zmian. Ju? wkrce system b?dzie wysy?a? wiadomo?ci e-mail oraz SMS-y zawieraj?ce linki kieruj?ce klientów na stron? banku. Wed?ug ekspertów to tylko otworzy furtk? dla cyberprzest?pców i oszustów.

CONTACT US