DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

A new threat on WhatsApp

U?ytkownicy WhatsAppa musz? zachowa? szczegn? ostro?no?? podczas korzystania z komunikatora. Eksperci ostrzegaj? bowiem o nowym zagro?eniu, które dotychczas znane by?o przede wszystkim z SMS-ów. Chodzi o automatyczne rozsy?anie linków do szkodliwego oprogramowania, na co mo?na si? narazi? nieumy?lnie klikaj?c linki z wiadomo?ci na WhatsAppie.

CONTACT US