DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Hackers take advantage of the Coronavirus

Zerwane ?a?cuchy dostaw i praca zdalna u?atwiaj? dzia?alno?? cyberoszustom. Przejmuj? ?adunki, za kte nie p?ac?, wysy?aj? lewe faktury COVID-19 mocno utrudnia prac? legalnie dzia?aj?cym przedsi?biorcom, a u?awia – cyberprzest?pcom. – Mamy coraz wi?cej zg?osze? od firm zaatakowanych przez oszustów w sieci.

CONTACT US