DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Scam on Cyberpunk 2077. Beware of bogus e-mails

Uwa?ajcie na fa?szywe e-maile z zaproszeniami do test Cyberpunk 2077. Je?li dostaniecie wiadomo?? e-mail z zaproszeniem do beta testów Cyberpunk 2077, to najlepiej wcale jej nie otwierajcie. Mog? spotka? Was jedynie nieprzyjemne konsekwencje. W sieci pojawi?o si? w ostatnich godzinach sporo wpisów na temat wiadomo?ci e-mail rozsy?anych rzekomo przez twórców Cyberpunk 2077. Mog? one wywo?ywa? spory u?miech na twarzach adresatów, zw?aszcza je?li mowa o graczach.

CONTACT US