DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Scammers pretend to be DHL and InPost

Jak bumerang wraca fala oszustw „na dop?at? do dezynfekcji przesy?ki”. Oszu?ci podszywaj? si? pod firmy logistycznej m.in. DHL i InPost. Wysy?aj? wiadomo?ci z informacj? o konieczno?ci zap?acenia niewielkiej sumy, ostrzega CERT Orange Polska. Aby wp?aci? 1,29 z? trzeba zalogowa? si? do bankowo?ci internetowej.

CONTACT US