DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

This is not an Amazon award!

To nie jest nagroda z Amazona! Dzi? od rana w naszej sieci sypn??o SMSami z kolejn? kampani? phishingow?. Tym razem nieco lepiej przygotowan?, aczkolwiek rnie? pe?n? luk, podobnych do tych, które opisywali?my w ubieg?ym miesi?cu. Zaczyna si? od SMSa od nadawcy ?Verify”. Szczegó?owej tre?ci wiadomo?ci nie znamy, w ka?dym razie jest w nim link, przekierowuj?cy do witryny hxxp://n6u.me.

CONTACT US