DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

CERT Polska warns: someone is impersonating PKO Bank Polski

Fa?szywe e-maile wyst?puj? tak?e w polskoj?zycznej wersji j?zykowej. Oszust podszywaj?cy si? pod PKO BP sugeruje w nich, ?e przesy?a odbiorcy kopi? p?atno?ci w imieniu klienta. Link prowadzi do archiwum plik zapisanych w chmurze Microsoft OneDrive. Jak ostrzega CERT Polska, pliki w archiwum s? zainfekowane i ich próba uruchomienia po pobraniu poskutkuje instalacj? trojana z grupy AgentTesla.

CONTACT US