DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

The National Tax Administration warns against fraudsters. Fake tax refund emails

Ataki phishingowe to najpopularniejsza metoda atak w sieci. Polegaj? one na tym, ?e cyberprzest?pcy podszywaj? si? pod wiarygodne firmy b?d? instytucje w celu zdobycia zaufania potencjalnych ofiar. Celem ich dzia?a? jest zainstalowanie z?o?liwego oprogramowania b?d? wy?udzenia danych. Ich popularno?? polega na tym, ?e po dokonaniu przest?pstwa jest cz?sto za pó?no, aby namierzy? sprawców.

CONTACT US