DISCLAIMER: The solutions presented on this page are the property of ACME LABS Sp. z o.o. and are subject to legal protection in Poland and abroad, on the basis of intellectual and industrial property rights.

Assessment of the draft NIS2 directive by Mariusz BusiƂo

„Id?c tropem RODO recept? na przestrzeganie nowych przepis maj? by? drako?sko wysokie kary. Czy poprawi to rzeczywiste cyberbezpiecze?stwo, czy b?dzie kolejn? biurokratyzn? k?od? w rozwoju europejskich innowacji zobaczymy w najbli?szych pi?ciu latach” – stwierdzi? Mariusz Busi?o z kancelarii B?cal, Busi?o Sp.

CONTACT US